Thông tin thành viên

771936.jpg";i:1;i:135;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Thái Duy Phong
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Đăng Lưu
Quận/huyện Huyện Yên Thành
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 17 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 459 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7023 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này