0-photo
Họ và tên ThS. Phan Văn Cường
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/cuongpdl
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Đăng Lưu
Quận/huyện Huyện Yên Thành
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Toán học
Điểm số 12560 (xem chi tiết)

771936.jpg";i:1;i:135;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Thái Duy Phong
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Đăng Lưu
Quận/huyện Huyện Yên Thành
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Tin học
Điểm số 7023 (xem chi tiết)