Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Phan Đăng Lưu.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

de thi HSG truong mon sinh khoi 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thái Duy Phong
Ngày gửi: 11h:07' 09-02-2011
Dung lượng: 113.5 KB
Số lượt tải: 608
Số lượt thích: 0 ngườiCâu 1 (4.0 điểm):
Sơ đồ sau đây phản ánh cây phát sinh thuộc hệ thống phân loại 5 giới. Hãy điền vào các ô trống các sinh vật , nhóm sinh vật tương ứng và nêu những đặc điểm sai khác về dinh dưỡng ,lối sống giữa các nhóm sinh vật ở các ô 16 , 17 , 18.

Vi khuẩn

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1314
15
Giới Nấm
17
18
Tổ tiên chung

Câu 2 ( 4.5 điểm):
a. Vẽ, chú thích và mô tả cấu trúc của ti thể. Tại sao nói ti thể được xem như là nhà máy năng lượng của tế bào?
b. Prôtêin được tổng hợp ở bào quan nào? Sự bài xuất prôtêin ra khỏi tế bào bằng cách nào?
Câu 3 (3.0 điểm):
a. Nêu chức năng của các thành phần cấu tạo nên màng sinh chất ở tế bào nhân thực?
b. Ngâm tế bào hồng cầu người và tế bào biểu bì củ hành trong các dung dịch sau:
- dung dịch ưu trương
- dung dịch nhược trương.
Dự đoán các hiện tượng xảy ra và giải thích?
Câu 4 (3.0 điểm):
Khi phân tích thành phần gen của 2 loài vi khuẩn, người ta thấy cả 2 gen đều có số liên kết hiđro bằng nhau. Ở gen của loài vi khuẩn 1 có G =10% tổng số Nuclêôtit của gen. Trên 1 mạch của gen này có A= 250, T= 350. Ở loài vi khuẩn 2 thì có hiệu số giữa nuclêôtit loại G và A là 150.(Biết rằng gen của 2 loài vi khuẩn trên gồm 2 mạch bằng nhau)
Hãy xác định số lượng nuclêôtit từng loại của mỗi loài vi khuẩn trên.
Câu 5 ( 3.0 điểm) :
a.Phân biệt quá trình hô hấp với quá trình quang hợp về các điểm sau: Phương trình tổng quát,bào quan thực hiện,năng lượng và sắc tố.
b.ATP là gì? ATP chuyển năng lượng cho các hợp chất bằng cách nào?
Câu 6 ( 2.5 điểm):
a. Nêu điểm khác nhau cơ bản trong sự phân chia tế bào chất ở tế bào động vật và tế bào thực vật. Sự xuất hiện vách ngăn trong quá trình phân chia tế bào chất ở tế bào thực vật được giải thích như thế nào?
b. Ở một tế bào có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 16. Hãy xác định số sợi crômatit, số nhiễm sắc thể khi tế bào đang ở kì giữa , kì sau của quá trình nguyên phân.

----------------------------------------- -- HẾT---------------------------------------------------------

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2010 – 2011
Môn: Sinh học. Khối 10 Thời gian: 120 phút
Câu

Nội dung trả lời
Điểm1
*
Hoàn thành sơ đồ
2.Vi khuẩn cổ ; 3. Động vật nguyên sinh ; 4.Thực vật nguyên sinh (Tảo); 5. Nấm nhầy ; 6. Nấm men ; 7.Nấm sợi ; 8. Rêu ; 9.Quyết ; 10. Hạt trần ; 11. Hạt kín;
12. Động vật không xương sống ; 13. Động vật có xương sống


1.514. Giới khởi sinh ; 15. Giới nguyên sinh ; 17. Giới thực vật ;
18. Giới động vật
1.0


*
Đặc điểm sai khác giữa các nhóm sinh vật 16,17,18.
Giới nấm
-Sống cố định
-Dinh dưỡng hoại sinh
Giới thực vật
- Sống cố định
- Tự dưỡng quang hợp
Giới động vật
- Di chuyển
- Dị dưỡng
1.5


2a


* Vẽ và chú thích đúng
1.0* Mô tả cấu trúc
+ Ti thể có cấu trúc màng kép: Màng ngoài trơn nhẵn, màng trong ăn sâu vào khoang ti thể, hướng vào trong chất nền tạo các mào, trên có nhiều loại enzim hô hấp
+ Chất nền ti thể chứa các enzim ham gia hô hấp, các loại protein, lipit, AND vòng, ARN và riboxom1.0* Ti thể là nhà máy năng lượng của tế bào vì: có khả năng biến đổi năng lượng dự trữ trong các nguyên liệu hô hấp (glucozơ) thành năng lượng ATP cho tế bào

1.0
*Prôtêin được tổng hợp ở Ribôxôm
0.5b.


* Sự bài xuất prôtêin ra khỏi tế bào
 
Gửi ý kiến