Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Phan Đăng Lưu.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

de thi HSG sinh 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thái Duy Phong
Ngày gửi: 11h:08' 09-02-2011
Dung lượng: 70.0 KB
Số lượt tải: 585
Số lượt thích: 0 người
Câu 1:
a. Từ một phân tử glucôzơ (C6H1206), qua mỗi giai đoạn hô hấp hiếu khí ở tế bào sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử NADH và FADH2?
b. ở người, có những cơ quan nào tham gia vào quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng? Nêu tóm tắt chức năng của các cơ quan đó trong quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng.
Câu 1

4 đ

aGiáo viên phải chứng minh được:
- Giai đoạn đường phân: tạo 2 NADH
- Axit piruvic Axêtil - CoA: tạo 2 NADH
- Chu trình Crép: tạo 6 NADH và 2FADH2

0,5
0,5
0,5

b. ý 1
Những cơ quan tham gia vào quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng là:
- Các cơ quan tuần hoàn
- Các cơ quan hô hấp
- Các cơ quan tiêu hoá
- Các cơ quan thần kinh
- Các cơ quan bài tiết
0,5

ý 2
Chức năng:
- Các cơ quan tuần hoàn: vận chuyển khí, chất dinh dưỡng, các chất thải
- Các cơ quan hô hấp: cung cấp O2, loại CO2
- Các cơ quan tiêu hoá: cung cấp chất dinh dưỡng, muối khoáng, VTM…
- Các cơ quan thần kinh: điều hoà và điều khiển hoạt động các cơ quan khác trong cơ thể
- Các cơ quan bài tiết: đào thải các sản phẩm bài tiết
0,5


Câu 2: a So sánh pha sáng và pha tối trong quang hợp.

Giống nhau
- Xảy ra ở lục lạp- Gồm các phản ứng ôxi hoá khử


Khác nhau
Pha sáng Pha tối


Vị trí
-Xảy ra ở mành tilacoit -Xảy ra trong chất nền strôma


Nguyên liệu:
- nước,NADP,ADP - CO2,ATP, NADPH.


Sản phẩm
- NADPH, ATP, O2 - Chất hữu cơ, H2O, ADP, NADP


Vai trò
-Chuyển năng lượng ánh sáng - Chuyển năng lượng trong ATP,
mặt trời thành năng lượng hoá NADPH thành năng lượng hoá
năng trong ATP, NADPH. học chứa trong glucôzơ, các
hợp chất hữu cơ khácb. Sự đồng hoá các bon trong quang hợp ở các loài thực vật CAM thể hiện đặc điểm thích nghi với môi trường sống như thế nào?
b.
Đặc điểm của thực vật CAM thích nghi với môi trường:
- TV CAM gồm các thực vật sống ở vùng sa mạc trong điều kiện khô hạn kéo dài.
- Để tránh mất hơi nước do thoát hơi nước nên khí khổng các loài cây này đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm.
- Để thích nghi, ở nhóm thực vật này có sự phân chia thời gian cố định CO2:
+ Giai đoạn đầu cố định CO2 thực hiện vào ban đêm lúc khí khổng mở
+ Giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin được diễn ra vào ban ngày lúc khí khổng đóng.
0,75đ
0,25

0,25

0,25


Câu 3: 1) Có 2 cây cà chua giống hệt nhau được trồng trong nhà kính với các điều kiện giống nhau nhưng cường độ ánh s
 
Gửi ý kiến