Photo
Họ và tên ThS. Phan Văn Cường
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/cuongpdl
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Đăng Lưu
Quận/huyện Huyện Yên Thành
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Toán học
Điểm số 12075 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Thái Duy Phong
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Đăng Lưu
Quận/huyện Huyện Yên Thành
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Tin học
Điểm số 6535 (xem chi tiết)